• sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns05
jh@jinghe-rotomolding.com

Deňiz ýüzüji buý marker ýeňil buý deňiz ýüzýän buý

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Zhejiang, Hytaý
Marka ady:
JINGHE
Bölüm:
Buý
Material:
Polipropilen
Önümiň ady:
Deňiz polietilen buý aýlawly galypdan ýasalýar
Görnüşi:
UV goragy
Ulanylyşy:
Gämini gora
Gaplamak:
Standart paket
Ölçegi:
0.8m
Agramy:
30kg
Buýans:
260 kg
Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby:
1000ylda 1000 bölek / bölek
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
öz islegiňe görä
Port
NINGBO
Surat mysaly:
Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) 1 - 50 > 50
Est.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek
Spesifikasiýa
Haryt ady
Deňiz polietilen buý aýlawly galypdan ýasalýar
Ulanylyşy
Gämini gora
Görnüşi
UV goragy
Eltip bermegiň wagty
Sargydy tassyklandan 15 gün soň
Önümiň beýany

Kompaniýanyň tertibi

Sorag-jogap
1. Bahany näme alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Bahany almak üçin gaty gyssanýan bolsaňyz, soramagyňyzy ileri tutarys diýip bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
2. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?
Bahalary tassyklandan soň önümimiziň hilini barlamak üçin nusgalary talap edip bilersiňiz.Dizaýny we hilini barlamak üçin diňe boş nusga gerek bolsa.Ekspress ýükleri töleýänçäňiz size mugt nusga bereris.

3. Köpçülikleýin önümçilik üçin gurşun wagty näme?
Dogrymy aýtsam, sargyt mukdaryna bagly,

4. arzanladyş alyp bilerinmi?
Hawa, sargyt mukdary *** kompýuterden köp bolsa, iň gowy bahany almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

5. Taýýar önümleri barlaýarsyňyzmy?
Hawa, önümçiligiň we taýýar önümleriň her ädimi, ugratmazdan ozal QC bölümi tarapyndan gözden geçiriler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler