• sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns05
jh@jinghe-rotomolding.com

Qualityokary hilli rotomoldirlenen polietilen gaýyklaryň galyndysy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Marka ady:
JingHe
Model belgisi:
JH-00014
Plastiki modelleme görnüşi:
Aýlanma galyplary
Gaýtadan işlemek hyzmaty:
Galyp
Önümiň ady:
Gämiler gurallary
Material:
Alýumin
Amal:
Kasting
Ölçegi:
3000 * 2000 * 500
Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby:
600ylda 600 toplum / toplum
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
öz islegiňe görä
Port
NINGBO
Gurşun wagty:
Mukdary (toplumlary) 1 - 1 > 1
Est.Wagt (günler) 30 Gepleşik geçirmek
Önümleriň beýany
Haryt ady
Stil
Model
Marka
JingHe
Reňk
Özbaşdak düzülip bilner
Dokma
Moumşak
Önümiň ýeri
ZheJiang welaýaty, Hytaý
Mata
LLDPE
Gaplamagyň usullary
Üç kartondan gaplanan

Kompaniýanyň tertibi

Sorag-jogap
1. Bahany näme alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Bahany almak üçin gaty gyssanýan bolsaňyz, soramagyňyzy ileri tutarys diýip bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
2. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?
Bahalary tassyklandan soň önümimiziň hilini barlamak üçin nusgalary talap edip bilersiňiz.Dizaýny we hilini barlamak üçin diňe boş nusga gerek bolsa.Ekspress ýükleri töleýänçäňiz size mugt nusga bereris.3. Köpçülikleýin önümçilik üçin gurşun wagty näme?
Dogrymy aýtsam, sargyt mukdaryna bagly,4. arzanladyş alyp bilerinmi?
Hawa, sargyt mukdary *** kompýuterden köp bolsa, iň gowy bahany almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

5. Taýýar önümleri barlaýarsyňyzmy?
Hawa, önümçiligiň we taýýar önümleriň her ädimi, ugratmazdan ozal QC bölümi tarapyndan gözden geçiriler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler